Μαθήματα Τεχνικών Ασφαλείας


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΟ κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους, πρέπει να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.Απευθύνεται:

  • σε εργοδότες, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα & οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Β΄ κατηγορία επικινδυνότητας

  • σε εργοδότες, εφόσον οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στη Γ΄ κατηγορία επικινδυνότητας & απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους

  • σε εργαζόμενους που έχουν τα τυπικά προσόντα & απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις Β΄κατηγορίας (με λιγότερους από 50 εργαζομένους) ή Γ΄κατηγορίας.

Απόκτησε:

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Διάρκεια σεμιναρίου:

35 ώρες για τη Β΄ κατηγορία

10 ώρες για την Γ΄ κατηγορία
Λουτρών 62, Λαγκαδάς Τηλ: 23940 25472

Από το 2005 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές μας και είμαστε κοντά τους και τους υποστηρίζουμε πάντα, με κάθε δυνατό τρόπο!


Εκπαιδεύσου σε μας για να γίνεις καλύτερος...

Σχετικά με το πρόγραμμα:

  • Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται στην κατηγορία επικινδυνότητας ανάλογα με τον ΚΑΔ
  • Κάθε εργοδότης πρέπει σύμφωνα με το νόμο να διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας 
  • Το σεμινάριο έχει την έγκριση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας