ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α1 – Α2

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο προσόν στην αγορά εργασίας τόσο για αυτούς που θέλουν να μεταναστεύσουν στη Γερμανία για δουλειά, όσο και για αυτούς που θέλουν να εργαστούν σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με την Γερμανία.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που είτε δεν έχουν ξανάρθει σε  επαφή με την γλώσσα είτε έχουν ήδη μια μικρή επαφή.
Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να θέτουν ερωτήσεις για καθημερινά θέματα και θα μπορούν να επικοινωνούν σε απλές καθημερινές περιστάσεις, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για οικεία και συνηθισμένα θέματα.

Περιγραφή

​Το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) γεγονός που το καθιστά πολύ ευέλικτο στις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και συνδυάζεται με εβδομαδιαία επίβλεψη από καθηγήτρια η οποία παρακολουθεί, διορθώνει και συμπληρώνει τους μαθητές και τους βοηθάει να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο.
Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 3 – 8 μήνες ανάλογα με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και τον χρόνο που αφιερώνουν για μελέτη.Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου επιπέδου Α2 ή συνδυάζεται με 4μηνο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων με καθηγήτρια προκειμένου οι μαθητές να φτάσουν στο επίπεδο Β1.

Εξετάσεις

Οι εξετάσεις για το πτυχίο Zertifikat A2 διεξάγονται από το Ινστιτούτου Γκαίτε δύο φορές το χρόνο, Μάρτιο και Οκτώβριο.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας A2Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και οι  εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές το χρόνο κάθε Μάιο και κάθε Νοέμβριο. Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.

Πτυχία Γλωσσομάθειας ÖSD – Το ÖSD είναι πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση και με διπλώματα που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναγνωρίζονται στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών και από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Οι εξετάσεις διεξάγονται πολλές φορές τον χρόνο

Πιστοποίηση Γερμανικής Γλώσσας Βάσει του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου

Ευρωπαϊκό πλαίσιο γλωσσών

ΑΣΕΠ Μόρια

Β1

Μέτρια γνώση: 10 μόρια

Β2

Καλή γνώση: 30 μόρια

C1

Πολύ καλή γνώση: 50 μόρια

C2

Άριστη γνώση: 70 μόρια