Ο Δημήτρης Κουζούμης σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ Expertindanas ανακοινώνουν την έναρξη εργαστηρίου δημιουργικής γραφής ενηλίκων στις 24/10/2021. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι θέλουν να μάθουν τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας των ιστοριών και πώς να γράφουν τις δικές τους ιστορίες εμπνεόμενοι από προσωπικά βιώματα, επιθυμίες ή προβληματισμούς. Πρόκειται για ένα ασφαλές περιβάλλον έκφρασης και δημιουργίας. Κατά τη διάρκεια