Θεωρητικό – εργαστηριακό μέρος

Το πρόγραμμα Αγγλικών ενηλίκων C1-C2 αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (εκμάθηση και διδασκαλία λεξιλογίου, γραμματικής, έκθεσης και προφορικού λόγου) καθώς και την έμπρακτη εξάσκηση, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά και στο σπίτι. Οι μαθητές στο τέλος των μαθημάτων καλούνται να δώσουν εξετάσεις του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Test of Interactive English (T.I.E). Το εργαστηριακό μέρος αφορά την προσομοίωση εξετάσεων με στόχο τις πραγματικές συνθήκες επαφής με την γλώσσα.

Εξετάσεις

Η εξέταση αποτελείται από 2 τμήματα (προφορικό και γραπτό) και αφορά κατά βάσει την εξειδίκευση σε ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα έρευνας και παρουσίασης ενός θέματος, για παράδειγμα ο επαγγελματικός κλάδος που δραστηριοποιείται, με στόχο την εκμάθηση λεξιλογίου, γραμματικής αλλά και της ανάπτυξης προφορικής ευφράδειας.

Διάρκεια

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 μήνες και γίνεται 2 φορές την βδομάδα από 2 διδακτικές ώρες, δηλαδή στο σύνολο ο μαθητής μέχρι το τέλος του προγράμματός θα έχει κάνει 32 μαθήματα διάρκειας 64 διδακτικών ωρών.

Προδιαγραφές εξ’ αποστάσεως

Στις προδιαγραφές του προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκμάθησης Αγγλικών ενηλίκων proficiency C1-C2 ανήκουν η πλατφόρμα e learning και η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Επίσης, υπάρχουν videos επεξήγησης γραμματικής και γραπτού λόγου και διαδραστικά tests λεξιλογίου και γραμματικής ως ψηφιακά εργαλεία για να μην χάνει ο εκπαιδευόμενος  την επαφή του με την αγγλική γλώσσα εκτός του μαθήματος.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τον κάθε εκπαιδευόμενο μετά το τέλος του προγράμματος είναι να γνωρίζει λεξιλόγιο και εκφράσεις από τις ενότητες που διδάχτηκε και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όχι μόνο στην κατανόηση, αλλά και στον προφορικό και γραπτό λόγο. Επίσης, να είναι σε θέση να αναλύει δεδομένα, να επικοινωνεί με άτομα από άλλες χώρες, να ερευνά διάφορα θέματα, να συζητά για την επικαιρότητα.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών ενηλίκων proficiency C1-C2 του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ExpertinDanas ΕΔΩ. Εναλλακτικά μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 23940 25472

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής εξέλιξης ΕΔΩ