ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στις Πράσινες Δεξιότητες

Επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher στον τομέα του Τουρισμού.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 5.000 ανέργων για απόκτηση Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας