Η συνεχής επιμόρφωση και οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις για όλους όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο οικονομικό περιβάλλον του σήμερα δεν είναι μόνο υποχρέωση αλλά και ευκαιρία. Στο ExpertinDanas θεωρούμε πως η πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας, η πιστοποίηση ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων του ΕΦΕΤ, η πιστοποίηση security του ΚΕΜΕΑ – ΕΟΠΠΕΠ, η πιστοποίηση για ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων που αφορά τους αγρότες και η πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ δίνουν στον επαγγελματία τα εφόδια που χρειάζεται για να εξελιχθεί.

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Με βάση τη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους υποχρεούται να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλειας και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας. Μπορούν να λάβουν μέρος σε προγράμματα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφάλειας οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι της επιχείρησης υπό προϋποθέσεις.

Σεμινάριο για την πιστοποίηση ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ΕΦΕΤ όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων, πάνω στις βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Το σεμινάριο οδηγεί σε εξετάσεις για την πιστοποίηση ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων ΕΦΕΤ.

Τα εξειδικευμένα σεμινάρια – μαθήματα ιδιωτικής ασφάλειας – security στο ExpertinDanas δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Security του ΚΕΜΕΑ – ΕΟΠΠΕΠ. Τα μαθήματα για την απόκτηση άδειας security γίνονται με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (ζωντανά μαθήματα με καθηγητή) σε συνδυασμό με e-learning (εκπαιδευτικό υλικό και ερωτήσεις γα τις εξετάσεις).

Το ExpertinDanas είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο και διενεργεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Στο ExpertinDanas μπορεί κάποιος να πάρει πιστοποιητικό ραντίσματος και να αποκτήσει άδεια ψεκαστή, όπως ορίζει η νομοθεσία για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων.

Η πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων είναι πολύ ιδιαίτερη και χρειάζεται οργανωμένη και σωστή καθοδήγηση για να επιτευχθεί ο στόχος. Στο ExpertinDanas θα προετοιμαστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να συμμετάσχεις στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθείς στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.

Περισσότερα άρθρα για την επαγγελματική εξέλιξη μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

|