Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης στις Πράσινες Δεξιότητες για ανέργους και εργαζόμενους

Οι ωφελούμενοι του έργου θα είναι 25.000 άνεργοι και 25.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης στις Πράσινες Δεξιότητες και θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€/ώρα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 • Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 • Εργαζόμενοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 • Οι άνεργοι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1000€
 • Οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400€
 • Οι ωφελούμενοι απαιτείται να ολοκληρώσουν την κατάρτιση και να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβουν το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες για τους ανέργους και 80 ώρες για τους εργαζόμενους και θα περιλαμβάνει δια ζώσης, εξ αποστάσεως και ασύγχρονη κατάρτιση.
 • Ώρες Ασύγχρονης εξ αποστάσεως: 60.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συμπλήρωσε τη φόρμα κράτησης θέσης ή τηλεφώνησε στο 23940 25472 και εξασφάλισε την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα Voucher στις Πράσινες Δεξιότητες για ανέργους και εργαζόμενους.

  Αποδέχομαι την πολιτική δεδομένων

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Νέο πρόγραμμα κατάρτισης σε ανέργους και εργαζόμενους, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε πράσινες δεξιότητες.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης εργαζομένων ωφελουμένων διάρκειας 80 ωρών και κατάρτιση ανέργων διάρκειας 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
  2. Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων και εργαζομένων μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

  Στο Expertin Danas αγαπάμε την εκπαίδευση και εξειδικευόμαστε στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσα από τα προγράμματά μας μπορείς να αποκτήσεις γνώσειςδεξιότητες, και ικανότητες που θα αποτελέσουν τα απαραίτητα προσόντα για να αποκτήσεις εμπειρία και να φτάσεις στην κορυφή!  Περισσότερα