Εξετάσεις Πιστοποίησης Αγγλικών ΤΙΕ στο ExpertinDanas

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εξεταστική για το πτυχίο Αγγλικών επιπέδου Lower & Proficiency του φορέα πιστοποίησης TIE στο κέντρο μας το Σάββατο 30/5/2020.

Οι μαθητές μας έδωσαν γραπτά και προφορικά σε ομάδες των 2 ή των 3 ατόμων και παρουσίασαν τα Project που προετοίμασαν κατα τη διάρκεια των μαθημάτων.

To Tie είναι η πιο σύγχρονη και φιλική εξέταση Αγγλικών που αναγνωρίζεται διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα. Επίσης ειναι εγκεκριμμένο απο το Gatehouse Awards®, κορυφαίο Βρετανικό φορέα απονομής πιστοποιητικών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του ΤΙΕ είναι ότι επιτέπει στον υποψήφιο να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο της γλώσσας (Lower & Proficiency) κάνοντας παράλληλα εξειδίκευση στην ορολογία του επαγγελματικού κλάδου που τον ενδιαφέρει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσ απο την προετοιμασία  για προφορική και γραπτή παρουσίαση του θέματος που σχετίζεται με τον επαγγελματικό κλάδο του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ταχύρυθμα προγράμματα Αγγλικών του ExpertinDanas επικοινωνήστε στο τηλ. 2394025472

|