Η ρωσική γλώσσα σαν συγκριτικό πλεονέκτημα – Ρωσικά ενηλίκων

Στις σημερινές, ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η επαγγελματική εξέλιξη περνάει από τον δρόμο της συνεχούς απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα μπορέσουν να αποτελέσουν άμεσο συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Οι οικονομικές εξελίξεις τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση έτσι ώστε οι οικονομικές μονάδες να μπορούν να προσθέτουν στο βιογραφικό τους οτιδήποτε χρειαστεί. Ποιό όμως είναι το αύριο και προς τα που θα κινηθεί η οικονομία;

Ποιές είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που πρέπει, μια επιχείρηση ή ένας εργαζόμενος, να προσθέσει στο βιογραφικό του για να μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και τελικά να επιτύχει την πολυπόθητη μεγέθυνση;

Η εκμάθηση μιας γλώσσας όπως τα  σίγουρα είναι μια απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα. Είναι μια δεξιότητα που θα διαφοροποιήσει έναν υποψήφιο για μια θέση εργασίας από κάποιον άλλο. Είναι μια δεξιότητα που θα οδηγήσει μια επιχείρηση να ανοίξει τις δραστηριότητες της σε άλλο πελατολόγιο και άλλους τομείς.

Σε κάθε περίπτωση είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που μπορεί να οδηγήσει σε σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση αν πρόκειται για εργαζόμενο ή σε αύξηση του τζίρου και σε καλύτερες υπηρεσίες αν πρόκειται για επιχείρηση.

Πόσο δύσκολο είναι; Πόσο χρόνο χρειάζεται και πόση προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί;

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο του που είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των ενηλίκων (έλλειψη χρόνου, εμπόδια στη μάθηση). Η εκπαίδευση γίνεται είτε διά ζώσης στο εκπαιδευτικό κέντρο είτε εξ’ αποστάσεως συνδυάζοντας e learning και σύγχρονη τηλεκατάρτιση με καθηγήτρια.

 

Μάθε περισσότερα για το

 

Εναλλακτικά μπορείς να τηλεφωνήσεις στο 23940 25472.

 

Για περισσότερα άρθρα που αφορούν την επαγγελματική εξέλιξη ΕΔΩ

|