Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο Λαγκαδά| Έναρξη 17/6/2017


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ


Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.).


Παράλληλα, με την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκροτούν το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Προσόντων κάθε εκπαιδευτή, του αποδίδονται οι Κωδικοί ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής ) που αντιστοιχούν στην ειδικότητα/εξειδίκευσή του.


Γιατί είναι απαραίτητη η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας;


Η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.


Το σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων γίνεται σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και την ACTA και απευθύνεται σε:


- Εκπαιδευτές Ενηλίκων - εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων

- Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και

- Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ

- Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.


Οφέλη για τους συμμετέχοντες:


Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)


Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.


Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CAT)» της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Απόκτησε:


Πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων για να μπορείς να ενταχθείς στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ), μπες στο μητρώο εισηγητών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ


Διάρκεια σεμιναρίου


100 ώρες απο τις οποίες 50 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, 30 ώρες προετοιμασία της μικροδιδασκαλίας και 20 ώρες μαθήματα δια ζώσης με πιστοποιημένο καθηγητή. Στη διάρκεια των μαθημάτων πραγματοποιείται προσομοίωση εξέτασης προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.


Κόστος Προγράμματος:


330€, παρέχεται 10% έκπτωση για εγγραφές έως 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του σεμιναρίου.


ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης επικοινωνήστε μαζί μας στο Tηλ. 23940 25472