Το ζητούμενο για έναν απόφοιτο οικονομικών σχολών δευτεροβάθμιάς αλλά και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι η σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτές οι ιδιαίτερες πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται κάποιος για να μπορεί να καλύψει μια θέση σε λογιστικό γραφείο ή σε οικονομικά τμήματα εταιριών είναι το αντικείμενο του σεμιναρίου μηχανογραφημένης λογιστικής του ExpertinDanas.

Κύριο χαρακτηριστικό του σεμιναρίου είναι ο κατάλληλος προσανατολισμός και η απόλυτη συμβατότητα της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας με τη καθημερινή εργασιακή πρακτική, με την υποστήριξη της EpsilonNet.

Στο σεμινάριο αυτό καλύπτονται οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός σύγχρονου λογιστηρίου όπως  εγγραφές σύστασης εταιρείας, κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης και θέματα Λογιστηρίου. 

Επιπλέον στο σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής, καλύπτονται όλες οι αλλαγές στην Φορολογία Εισοδήματος των Φυσικών & Νομικών Προσώπων σύμφωνα με τον νέο Φορολογικό Νόμο καθώς και όλες οι αλλαγές από την κατάργηση του ΚΒΣ και την αντικατάσταση του από Νόμο 4093/2012 (Φορολογική Απεικόνιση Συναλλαγών).

Τέλος, γίνεται πρακτική εξάσκηση μέσω παραδειγμάτων (case studies) στο περιβάλλον του λογισμικού “Λογιστική Διαχείριση” της Epsilon Net.

Τα μαθήματα γίνονται με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση (e learning) αλλά και δια ζώσης 2 φορές την εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σύγχρονο μάθημα με καθηγητή για την επίλυση αποριών και έλεγχο κατανόησης της ύλης. Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο μηχανογραφημένης λογιστικής ΕΔΩ. Ενημερώσου για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ExpertinDanas στο www.expertindanas.gr. Τηλέφωνο 23940 25472

Περισσότερα άρθρα για την εξέλιξη μιας επαγγελματικής καριέρας ΕΔΩ