Τέσσερα νέα επιδοτούμενα προγράμματα voucher που αφορούν ανέργους αλλά και εργαζομένους θα υλοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Μπορείτε να δείτε παρακάτω μία περίληψη των προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ExpertinDanas στο 23940 25472 ή με email : info.expertindanas@gmail.com

1.       Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους “Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων”.

  • Εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€
  • Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 200 ώρες και η  υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 1.000€ (5€/ώρα κατάρτισης). 
  • Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

2.  Πρόγραμμα Voucher για ανέργους για την απόκτηση Άδειας Security

  • Περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στην ειδικότητα Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας και συμπεριλαμβάνει τις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ
  • Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 105 ώρες, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 525€.
  • Αφορά ηλικίες 18 έως 50 ετών.

3.  Νέο επιδοτούμενο Voucher στον Τουρισμό για 1.250€ για ανέργους και εργαζόμενους στον κλάδο του Τουρισμού 

Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

  • Θεωρητική κατάρτιση, με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, διάρκειας 250 ωρών που οδηγούν στην απόκτηση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Προγράμματα κατάρτισης:

1.       Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες

2.       Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

3.       Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη

4.       Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση

5.       Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

6.       Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA

7.       Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

4.  Νέο επιδοτούμενο Voucher σε Πράσινες δεξιότητες για Ανέργους και Εργαζομένους 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ExpertinDanas στο 23940 25472 ή με email : info.expertindanas@gmail.com

|