Παλαιότερα οι εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα τα συστήματα ERP δεν εφαρμόζονταν συχνά από επιχειρήσεις λόγω άγνοιας του αντικειμένου, της χρησιμότητας του, αλλά και δισταγμού χρήσης του. Σήμερα έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν και θεωρείται ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης μιας επιχείρησης με ασφαλή αποτελέσματα. Τι σημαίνει όμως  ο όρος  ERP και σε τι βοηθάει κάθε επιχείρηση που το έχει ή θέλει να το εφαρμόσει;

Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι ένα σύστημα λογισμικού που μπορεί να «γνωρίζει» όλα τα στοιχεία της επιχείρησης,  να  υποστηρίζει και να αξιοποιεί κάθε δεδομένο, καθώς και τις λειτουργίες της που μπορεί να ξεκινούν από τις οικονομικές υπηρεσίες και τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και να εξαπλώνονται  μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Κατά συνέπεια το σύστημα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην διάθεση κάθε επαγγελματία που επιθυμεί να έχει πλήρη γνώση όλων των κινήσεων που έχουν γίνει από και προς την επιχείρηση του.

Το σημαντικότερο  πλεονέκτημα του ERP είναι η μείωση λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης διότι το σύστημα καταχωρεί όλους τους πόρους της επιχείρησης και έτσι δεν χρειάζεται πια ο κάθε επιχειρηματίας να επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό για να κάνει τους υπολογισμούς εσόδων, εξόδων, συναλλαγών με περίπτωση λάθους ή απώλεια χρόνου. Το σύστημα υπολογίζει και εκφέρει τα αποτελέσματα γρήγορα και ανέξοδα.

Η ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων της επιχείρησης με το σύστημα ERP να καταγράφει όλα τα στοιχεία είναι σύγχρονος και αποδοτικότερος τρόπος ώστε ο κάθε επιχειρηματίας να μην σπαταλά χρήματα και χώρο για υλικά, αποδεικτικά, φακέλους με φωτοτυπίες κτλ. Σήμερα όλα καταχωρούνται ψηφιακά με ασφάλεια και δεν απαιτούνται παλιότερες τεχνικές.

Επίσης, δεν χρειάζεται να ψάχνει σε ηλεκτρονικούς φακέλους τα στοιχεία του, με το σύστημα αυτό μπορεί να βρει εύκολα και γρήγορα την πληροφορία που αναζητεί για την επιχείρηση του.

Στο ExpertinDanas μπορείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά να μάθετε να χειρίζεστε το ERP της SoftOne. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκατάρτιση και πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e learning), ενώ μπορείτε να αποκτήσετε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Ακόμη μπορείτε να συνδυάσετε την εκμάθηση του ERP και με άλλες χρήσιμες δεξιότητες όπως  soft skills, τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης και εφαρμογές του cloud, αν παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα γραμματειακής υποστήριξης του ExpertinDanas.

Ενημερωθείτε στο www.expertindanas.gr ή καλέστε στο 23940 25472 για περισσότερες πληροφορίες.

Περισσότερα άρθρα για την επαγγελματική εξέλιξη