Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις για πιστοποίηση πληροφορικής στο Expertindanas μετά την καραντίνα. Οι μαθητές μας ολοκήρωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις πιστοποίησης πληροφορικής σε βασικές δεξιότητες στις παρακάτω ενότητες: Επεξεργασία κειμένου – (Ms Word) Υπολογιστικά Φύλλα – (Ms Excel) Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet Explorer & Ms Outlook) Παρουσιάσεις – (Ms Powerpoint) Βάσεις δεδεομένων – (Ms Access) Χρήση Η/Υ & Διαχείριση αρχείων