Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι καταλυτικής σημασίας, τόσο για ένα πλήρες βιογραφικό, όσο και για προσωπική ανάπτυξη και επικοινωνία. Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά είναι οι γλώσσες που προτιμούν οι περισσότεροι  ενήλικες. Τι βήματα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσω για να καταφέρω τους στόχους μου και να μάθω γρήγορα και αποτελεσματικά μια ξένη γλώσσα. Ακολουθώ το πρόγραμμα Πρώτο και πολύ