Η αναζήτηση εργασίας ήταν πάντα συνδεδεμένη με την παρουσίαση ενός καλού ενώ τεράστια σημασία είχε και το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αλλά και οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν. Σήμερα οι επιχειρήσεις ξανακοιτούν την οργάνωση τους, προσπαθούν να μειώσουν κόστη τους, επανασχεδιάζουν την διοικητική τους δομή και ταυτόχρονα προσπαθούν να κάνουν ακόμη καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούν, προκειμένου ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό.

Τεράστια σημασία στην επαναξιολόγηση της οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων και των διαδικασιών που προκύπτουν μετά από αυτήν έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων στις σωστές θέσεις δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, ελαχιστοποιεί τα λάθη, μειώνει τα κόστη και αυξάνει τις πωλήσεις.

Η διαδικασία επιλογής του ανθρωπίνου δυναμικού, ακόμη και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γίνεται πλέον με μεγάλη προσοχή. Ακολουθούνται τεχνικές αξιολόγησης των υποψηφίων που οδηγούν στη σωστή επιλογή.

Από την πλευρά τους οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας θα πρέπει να έχουν κατανοήσει την σημασία της παρουσίασης ενός καλού στους εργοδότες. Το βιογραφικό είναι το πρώτο μέσο με το οποίο έρχεται σε επαφή ο εργοδότης και σίγουρα προηγείται της συνέντευξης. Αν το βιογραφικό δεν αξιολογηθεί ψηλά, αποκλείει το επόμενο βήμα της συνάντησης, κατά την οποία ο υποψήφιος θα μπορέσει να έχει ακόμη μια ευκαιρία για να αποδείξει την καταλληλότητα του για την συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Άρα ο υποψήφιος πρέπει να αντιμετωπίσει την  του με την δέουσα σοβαρότητα και να αναζητήσει συνεργάτες που να τον βοηθήσουν στην σύνταξη ενός άρτιου από κάθε άποψη βιογραφικού.

Αυτού του είδους την συνεργασία προφέρει το .

Η τεχνογνωσία των ανθρώπων του  βοηθά, στην ανάδειξη με τον πιο ελκυστικό τρόπο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στοιχείων εκείνων της προσωπικότητάς του υποψηφίου, που τον κάνουν ξεχωριστό. Ακόμη ο υποψήφιος πληροφορείται τα πάντα γύρω από τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας και τον τρόπο να παρουσιάζει τον εαυτό του αποτελεσματικά.

Πιο συγκεκριμένα ακολουθείται η εξής διαδικασία

1ο Βήμα

Ατομική συνεδρία στην οποία γίνεται πλήρης καταγραφή του επαγγελματικού προφίλ και των στόχων

2ο Βήμα

Σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής με βάση όσα καταγράφηκαν στην ατομική συνεδρία

3ο Βήμα

Παρουσίαση τελικές παρατηρήσεις και προσαρμογές. Επίσης δίνονται οδηγίες για τις τεχνικές και τα μέσα αποτελεσματικής αναζήτησης εργασίας

Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Επικοινώνησε τώρα με τους ειδικούς του  και διεκδίκησε την θέση εργασίας που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες 23940 25472

Περισσότερα άρθρα για την επαγγελματική εξέλιξη

|