Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή  σας και εξασφαλίστε θέση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωφελούς εργασίας  που θα υλοποιηθεί στο ExpertinDanas

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση έως 150 ώρες και οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα αντικείμενα θεωρητικής κατάρτισης χωρίζονται σε 2 κατηγορίες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες )και είναι τα παρακάτω:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες :

 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 • Οργάνωση & λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Περιβαλλοντική προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 • Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social media)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες:

 • Επαγγελματίας καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 • Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά εργαλεία
 • Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 • Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 • Στέλεχος κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση Πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 • Οικοδομικές εργασίες – Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου
 • Διαχείριση Κινδύνων και κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και είτε θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη /ες ημέρα/ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης για την υλοποίησή της είτε συγκεκριμένο διάστημα εντός του οποίου θα υλοποιηθεί αδιαλείπτως.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα κατάρτισης στο Expertin Danas εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 23940 25472.