Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή  σας και εξασφαλίστε θέση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωφελούς εργασίας  που θα υλοποιηθεί στο ExpertinDanas Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση έως 150 ώρες και οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων